Om oss

Idéen till denna sida föddes ur vår tanke om att vi borde kunna ge ett bidrag till en bättre framtid för våra barn. Vår första tanke var att bygga en app där endast miljövänliga företag skulle få möjlighet att sprida sina produkter, men den tanken var för svår att formulera för finansiärerna, och plattformen blev för kostsam för att vi skulle kunna genomföra den utan extern finansiering. Swipy, som den skulle heta, ligger på is tillsvidare. Under våra efterforskningar av lämpliga produkter och företag fick vi kontakt med DPM Mashel som visade oss sin fantastiska miljövänliga färg.
Vi blev helt tagna av mängderna gifter som finns i de svenska väggfärgerna trots miljömärkningar och insåg att FARNOVO och DECOTON är ett tillräckligt stort bidrag för oss att lägga till miljöarbetet som måste komma igång nu. Därför är nu Swipy AB ett företag som säljer giftfri färg, tillsvidare…. Vem vet vilka fler fantastiska giftfria produkter vi kommer att hitta eller få tips om.

Vänligen,

Grundarna av Swipy AB

Jennie Forsén och Elizabeth Löfström