Hållbarhet, Innovation och Livskvalitet

Naturen väcker vår strävan efter hållbar livskvalitet. Vi kombinerar därför gammal kunskap och ny teknik.

Vår leverantör DPM Mashel har utvecklat en unik produkt och bidrar därmed till vårt strävan efter en giftfri miljö. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart och ekologiskt koncept. Vi vill värna om luft, jord, vatten och människan.

  • LUFT: Transport av FARNOVO (DPM Classic) – vår väggfärg spar upp till 60% CO2.
    → Med våra förpackningar av papper och glas reducerar vi plastavfall i förhållande till traditionella färgproducenter och vi effektiviserar transporten eftersom vi har uteslutit vatten från produkten.
  • JORD: Du kan minska upp till 80% av ditt avfall.
  • → Med en återanvändbar hink behöver du bara blanda ny färg i samma kärl genom hela renoveringen.
  • VATTEN: Vatten är redan idag hårdvaluta och vi behöver vara rädda om varje droppe. Vatten ger liv! 
    → Med FARNOVO torrfärg kan du optimera ditt vattenavtryck och minska din faktiska vattenförbrukning avsevärt. På DPM Mashel används 0% vatten vid produktion och ger därmed 0% avloppsvatten från produktionen.
  • MÄNNISKA: Vår naturliga FARNOVO-väggfärg ger dig förutsättningar att agera ekonomiskt och miljövänligt, samtidigt som du värnar om människors hälsa. Blanda alltid bara så mycket du behöver. Resten av den torra färgen kan lätt förvaras för senare målning.Torkad färg kan du kasta där din kommun råder dig att kasta stengods. FARNOVO är hållbarhet, innovation och livskvalitet